Wisselende ceremonieën: 5 oude overgangsrituelen

 • Geplaatst op
 • Door Onnit
 • Geplaatst in Onnit
 • 6

We hebben allemaal een of andere type “overgangsritueel” kunnen ervaren. Iedereen heeft veranderingen en groei meegemaakt in zijn leven, bijvoorbeeld in de puberteit of misschien wel tijdens sportwedstrijden. Groeien naar een volwassen man of vrouw worden heeft iets ceremonieels.

Een ritueel dat sommige vroeger ervaren en sommige later, maar uiteindelijk maken we allemaal iets extreems mee om de man of vrouw te worden die we worden verwacht te zijn. Maar wat is een overgangsritueel eigenlijk?
 

Wat is een overgangsritueel?

Een overgangsritueel is traditioneel een rituele gebeurtenis die de overgang van een persoon aangeeft tussen zijn kindertijd en het moment dat hij of zij volledig in een volksstam of in een sociale groep wordt opgenomen.

Wanneer de sociale status van een persoon eenmaal is veranderd, zijn de verschillende andere mijlpalen in zijn leven verkent en beschreven in het concept van de overgangsritueel.

Stel je de verschillende overgangen voor vanaf puberteit, 4 tot 6 jaar voortgezet onderwijs, volwassen worden, trouwen en uiteindelijk overlijden. In hun respectievelijke religies worden initiatie ceremonieën zoals de christelijke doop, de islamitische akika, de hindoeïstische upanayana, de katholieke vormsel en het joodse Bar of Bat Mitswa, beschouwd als belangrijke overgangsrituelen. Initiatie rituelen worden in veel gemeenschappen als fundamenteel gezien voor zowel de menselijke groei en ontwikkeling, alsook voor de socialisatie.
 

In de huidige maatschappij vinden de meeste initiatie rituelen plaats door middel van sport, verenigingsleven, of religie. Deze functioneren door het ritueel markeren van iemands overgang tot zijn volledige groepslidmaatschap. De functie van deze rituelen is ook om mensen aan de gemeenschap te verbinden en de gemeenschap aan een spirituele wereld die breder en krachtiger is.
 

Initiatie rituelen zijn een natuurlijke en noodzakelijke onderdeel van een gemeenschap, net zoals armen en benen een extensie zijn van het menselijk lichaam. Deze rituelen zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van zowel het individu als de gemeenschap.
 

We kunnen de meeste oude overgangsrituelen van elkaar scheiden en in vijf groepen verdelen. Geboorterecht, volwassenheid, huwelijk, ouderschap en het ritueel van verwantschap. De vijf verschillende overgangsrituelen kunnen min of meer terug worden gebracht naar drie stappen: scheiding, overstap en herintreding.
 What is a Rite of Passage?

Stap 1: De scheiding
De scheiding is de eerste fase van het traditionele overgangsritueel. Tijdens deze fase wordt een ingewijde, letterlijk of figuurlijk, gescheiden van zijn of haar vroegere leven. Tijdens de scheidingsfase wordt het verleden van de ingewijde uitgestoten op het moment dat hij of zij een nieuw leven bereidt.
 

Dit is net zoiets als een jonge man die zich opgeeft voor schoolvoetbal of als de beproevingen die men moet ondergaan om van een broederschap of vrouwenclub te mogen deel uitmaken, of wanneer een burger zich aanmeldt bij een legeronderdeel.
 

Stap 2: de overstap
De tweede fase van de traditionele overgangsritueel is de overstap. In deze fase, bevindt de ingewijde zich in een transformatieproces of, voor de gelovigen, een limbo. Het individu is niet langer een deel van zijn of haar oude leven, maar is nog niet volledig geïntegreerd in een nieuwe. Het kenmerk van de overstap zit meestal in de tests die moeten bewijzen of de ingewijde het nieuwe leven waard is.
 

In de oudheid ging het testen van de ingewijde meestal gepaard met bepaalde formaliteiten, maar ook met pijn, besnijdenis, ontlasting, uithoudingsvermogen en/of het gebruik van hallucinerende middelen. In onze moderne tijd is dit vertaald naar de strenge selectieprocedures van een Boot Camp, het uit het hoofd lezen van de Thora door de jonge Joodse jongen of de trainingskamp en de try-outs (keuringstests) van de schoolvoetballer.
 

Stap 3: de herintreding
De herintreding is het derde en laatste hoofdstuk voor de ingewijde. Nadat hij of zij zich waardig heeft bewezen door middel van een serie tests, wordt de ingewijde terug in de maatschappij verwelkomd en zijn/haar nieuwe leven wordt met een groots feest gevierd.

De voetballer voldoet aan de verwachtingen en wordt verwelkomd in het team, de jonge Joodse jongen viert zijn doorgang naar mannelijkheid met een bar mitswa, en de rekruut voltooit zijn overgang van burger naar soldaat.
 

De huidige maatschappij ontbreekt aan traditionele overgangsrituelen

De ouderen die eerder zelf het ritueel hebben meegemaakt, begeleiden de jonge ingewijden op zijn of haar reis. De gemeenschap beheert de overgangsritueel en bepaalt dus wanneer een jongen een man wordt, een meisje een vrouw en wanneer een burger een soldaat wordt. Er volgen hier 5 voorbeelden van oude overgangsrituelen:
 

Oude overgangsritueel # 1: De Afrikaanse leeuwenjacht

De jacht op de leeuw begint in de vroege ochtend, als de stam nog slaapt. De krijgers verzamelen bij de afgesproken plek om te vertrekken naar vooraf vastgestelde jachtgebieden. De oudere, meer ervaren krijgers passen een selectie toe op de groep zodat alleen de dapperste en sterkste krijgers overblijven.
 

De groep die overblijft staat bekend als de Ilmeluaya of de onbevreesde krijgers. De afgewezen krijgers worden door de oudsten tot geheimhouding verplicht over de details van de jacht tot de terugkeer van de limeluaya.
 

Het dragen van meer dan een speer, een wapen dat ruim voldoende moet zijn om een leeuw te doden, wordt als beledigend ervaren en de oudere strijders dwingen vaak de limeluaya om overtollige wapens af te staan. Na een succesvolle jacht, houdt de stam een week lang feest om de strijders te vieren.
 

De krijger die de eerste klap heeft uitgedeeld wordt het hof gemaakt door de vrouwen en ontvangt, als blijk, een Imporro, een dubbelzijdige schouderriem met kralen. De krijger zal dit ornament voortaan dragen tijdens de ceremonies. Deze Olmurani Lolowuaru (jager) zal door de gemeenschap met veel respect worden geëerd voor de rest van zijn leven.
 Ancient Rite of Passage #1: African Lion Hunt

Oude overgangsritueel # 2: De Spartanen

De meeste van ons kennen de Spartanen en weten van hun intense training en gevechtstrainingen voor kinderen uit de film "300". Een van de meest interessante overgangsrituelen voor jonge mannen was toen het doden van Heloten. De Heloten waren de oorspronkelijke bewoners van het gebied rond Sparta die werden verslagen en tot slaven gemaakt. Op de leeftijd van zeven, begonnen de jongens met de Agoge (Spartaanse opvoeding) onder het gezag van de paidonómos of "toezichthouder van de kinderen", meestal een oudere staatsman die de leiding had over het onderwijs.
 

Zo begon de eerste van de drie fasen van de Agoge. Als een kind een uitblinkende leerling was geweest tijdens de Agoge, mocht hij mee doen aan de Krypteia, een veiligheidsmacht georganiseerd door de heersers van Sparta.
 

Na zijn achttiende verjaardag, zou hij naar het platteland worden gestuurd met niets anders dan een mes en de taak van zoveel mogelijk slaven van de staat (de heloten) te doden. Wie in de Krypteia zat, zou op twintigjarige leeftijd tot de Spartaanse leger toetreden en deelnemen aan de Syssitia (gezamenlijke maaltijden voor ouderen en jongeren). Je legerdienst duurde tot je 30 werd, waarna je het recht kreeg om te trouwen en te stemmen en als volwaardig lid werd opgenomen in de Spartaanse samenleving.
 

Deze overgangsritueel volgde de drie stappen procédé. Het begon met de verwijdering uit de samenleving wanneer de Spartaanse jongen zeven jaar oud werd en aan de Agoge begon. Deze fase is een onderdeel van de drieëntwintigjarige training en oorlogservaring die van de Spartaanse jongens mannen maakte.
 

De volgende fase, de overstap, begon wanneer de jonge man op zoektocht ging naar de Heloten om ze te doden en daarna terug te keren naar zijn Krypteia. Na zijn terugkeer, begon hij aan de laatste fase, de herintreding in de maatschappij. Nu werd hij als man beschouwd en als krijger en werd opgenomen in de maatschappij met de reputatie van een echte Spartaanse man.
 Ancient Rite of Passage #2: Spartans

Oude overgangsritueel # 3: Land Diving (Bungee jumping)

Land Diving (land duiken, de voorloper van Bungee Jumping) is zowel een ritueel voor de oogst als een overgangsritueel bij de stammen van de kleine Pacifische eiland Vanuatu. De oorsprong van land diving komt naar verluidt uit de legende van een vrouw die ontevreden was met haar man, Tamaliel.
 

Ze vluchtte naar de jungle en klom in een banyanboom omdat haar man haar achtervolgde. Haar man Tamaliel klom haar achterna en, om te ontsnappen, bond de vrouw lianen (slingerplanten) rond haar enkels en sprong van de boom.
 

Tamaliel sprong haar na maar, omdat hij geen lianen aan zijn enkels had vastgemaakt, verpletterde hij tegen de grond en overleed.
 

De mannen van het Pentecost eiland in Vanuatu beklimmen een gammele toren, ongeveer 30 meter hoog, binden lianen aan hun enkels en duiken naar de grond met snelheden tot meer dan 70 km/u. De duik is goed uitgevoerd wanneer de duiker zover naar beneden valt dat hij met zijn schouders of hoofd de aarde kan raken.
 

Wordt de duik niet goed uitgevoerd, dan kan het echt behoorlijk fout gaan. In tegenstelling tot bungee jumping, zijn deze lianen niet elastisch en een misrekening in hun lengte kan leiden tot gebroken benen, gebarsten schedels, of zelfs de dood.
 

Ook de jongens doen hieraan mee en ze beginnen wanneer ze 7 of 8 jaar oud zijn, na hun circumcisie (besnijdenis), maar ze mogen normaal van een lagere toren springen. Wanneer een jongen springt, gooit zijn moeder iets uit zijn kindertijd van de toren, om afstand te scheppen van zijn jeugd en zijn overstap naar de volwassenheid te voltooien. De dag voor het springen zien de duikende mannen af van sex. De legende zegt dat geslachtsgemeenschap de sprong slecht zal beïnvloeden.
 Ancient Rite of Passage #3: Land Diving

Oude overgangsritueel # 4: Wanten vol van  de Braziliaanse Paraponera clavata (kogelmier)

De Sateré-Mawé mensen van het Amazone regenwoud voeren een inwijdingsritueel uit waarbij jonge mannen worden gedwongen hun handen te plaatsen in wanten die gevuld zijn met honderden kogelmieren. De beet van een kogelmier zou ongeveer twintig keer pijnlijker zijn dan de steek van een wesp.
 

De mieren worden door de tribale mannen verzameld en in een oplossing gedompeld die ze tijdelijk bewusteloos maakt. De mieren worden vervolgens geweven in de wanten.
 

Als de mieren ontwaken, moeten de jonge mannen, tien minuten lang, hun handen in de wanten plaatsen en houden. Het lichaam heeft geen natuurlijke bescherming tegen de steek van de kogelmier en begint te stuiptrekken. De pijn kan tot vierentwintig uur aanhouden.
 

Het meest bijzondere aspect van het hele proces is dat veel van die jonge mannen ervoor kiezen om dit ritueel meerdere malen te herhalen om hun mannelijkheid te bewijzen.

Ancient Rite of Passage #4: Bullet Ant Glove of Brazil

Oude overgangsritueel # 5: De jagerstest  van de Matis indianen

Bij de Matis indianen moet een jongen die samen met de mannen in het diepe Braziliaanse Amazonewoud wil gaan jagen, zich eerst bewijzen en vier proeven ondergaan. De eerste proef betreft een tijdelijke zelfverblinding met een brouwsel van bittere gif, direct in de ogen. Dit mengsel zou zogenaamd visie en zintuigen kunnen verbeteren.
 

Vervolgens ondergaat die jongen een reeks van gewelddadige mishandelingen en zweepslagen. De test eindigt met een inenting van de Phyllomedusa bicolor, een kleine giftige inheemse kikker van het Braziliaanse oerwoud.
 

Maar de inenting alleen is niet genoeg. Voordat de toxine van de kikker wordt geïnjecteerd, met een zelfgemaakte houten naald, branden de stamoudsten de huid van de jongen op de plek waar het gif moet worden ingespoten. De Matis geloven dat het gif hun kracht en uithoudingsvermogen verhoogt, maar deze resultaten worden voorafgegaan door ondraaglijke duizeligheid, heftig braken en hevige ontlasting van de darmen.
 

Vanaf het moment dat de jongens hebben bewezen waardig te zijn om samen met de mannen te gaan jagen, krijgen ze het “voorrecht” om telkens, voor elke toekomstige jacht expeditie, precies dezelfde rituelen te mogen ondergaan.
 Ancient Rite of Passage #5: Matis Trial Hunt

Reacties

 1. Anne van der Sligte Anne van der Sligte

  Mooie blog! Vraagje: heb je deze verhalen van oud overgangsrites uit een boek? Zo ja, ik hoor graag welke! Dankjewel!

 2. Wiggert Wiggert

  Ten eerste is het Albertooo! En ten tweede, als je nutteloze comments plaats die geen inhoudelijke informatie, kennis of mening deelt over het onderwerp is dit niet de gepaste plaats om je verveling tegen te gaan.

 3. real gert real gert

  gertje waar gaat de wereld heen, dis zo triestonze reacties worden weggehaald paupe hinderink

 4. koos koos

  jeetje best heftig ik was daar in dat land maar ik wist niet dat het zo ging.
  blij dat ik het niet heb gedaan.

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.